Tag: Export

How to streaming export and import MySQL database to other server

ใครเคย dump database พร้อม import database ข้ามเครืองบ้าง? ฟังดูแล้วเหมือนจะทำไม่ได้ แต่จริงๆแล้วสามารถทำได้และไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเพียงแค่มีคำสั่ง nc (netcat) มาช่วยในการส่งข้อมูลแบบ streaming ไปยังเครื่องปลายทาง สำหรับการ streaming export and import MySQL database ไปยังเครื่องอื่นสามารถทำได้โดย รัน mysqldump ที่เครื่องต้นทาง และรัน mysql เพื่อ import ข้อมูลที่เครื่องปลายทาง…

Export a directory with NFS v4

ความแตกต่างอย่างมากที่ NFS v4 กับ NFS version เก่า คือสามารถที่จะ export แบบ single directory ที่มีรูปแบบคล้ายๆกับ ftp หรือ web server ตัวอย่างเช่น export directory /shared และ client สามารถที่จะ mount /shared ได้ในรูปแบบ servername:/ เราสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ที่ /etc/exports…