Tag: MRTG

Use SNMP and MRTG to monitor CPU, MEM and Disk use status

จากบทความที่แล้วเรื่องการติดตั้ง mrtg กับ IOSTAT ซึ่งเป็นการติดตั้งวิธีการที่ประยุกต์เอาคำสั่งพวก Monitor tools มาช่วยในการทำงานกับ mrtg ซึงแตกต่างจากหลักการทั่วไปที่ส่วนมากจะนำ SNMP มาใช้ในการส่งข้อมูลสถานะต่างๆให้กับ mrtg และในบทความนี้จะพูดถึงการนำ SNMP มาใช้งานกับ mrtg ซึ่งเป็นวิธีที่มีความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากกว่าการติดตั้ง mrtg กับ IOSTAT เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

Setup MRTG to monitor CPU workload , Memory and Disk use status with IOSTAT.

การติดตั้ง mrtg ในการ monitor สถานะต่างๆ ที่จะพูดถึงต่อไปนี้เป็นการนำ monitor tools มาประยุกต์ใช้งานในกับ mrtg ซึ่งการติดตั้งจำเป็นจะต้องเขียน script ขึ้นมาสำหรับการ monitor hardware นั้นๆ เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มการติดตั้ง mrtg โดยใช้ IOSTAT tools หันเลยดีกว่าครับ ขั้นแรกให้ทำการแก้ไขค่าของ apache web server สำหรับใช้งานกับ mrtg โดยเฉพาะ โดยใช้ไปแก้ไขที่ไฟล์…