Tag: Prototype

Ubuntu shows off prototype technology based on computer-vision

Canonical ผู้ผลิต Linux Ubuntu ได้แสดงเทคโนโลยีต้นแบบด้วยการรับ input ผ่านทาง webcam และทำการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน โดยเทคโนโลยีนี้มีพื้นฐานคล้ายๆกับ Nintendo Wii, Microsoft Kinect ลักษณะการทำงานของเทคโนโลยีต้นแบบ ที่ได้อธบายไว้ใน canonical design blog มีดังนี้ เมื่อ user เดินออกจากหน้าเจอในขณะที่กำลังดูหนังอยู่ โปรแกรมจะขยายหน้าจอให้เป็นแบบ fullscreen โดยอัตโนมัติ เมื่อ user ไม่ได้อยู่หน้าเจอ เมื่อมีการแจ้งเตือนต่างๆโปรแกรมจะขยายหน้าจอให้เป็นแบบ…