Tag: Pure-FTPd

How to integrate ClamAV into Pure-FTPd for virus scanning

ปัญหาอย่างหนึ่งของการทำเวปคือ เครื่อง computer ของ webmaster ได้ติดไวรัสหรือโทรจันโดยที่ไม่รู้ตัว เมื่อมีการ upload ไฟล์ขึ้น server อาจเกิดเหตุการที่ไวรัสหรือโทรจันได้แก้ไข script หรือไฟล์ html ต่างๆ ให้มีโค๊ดที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปยังไฟล์ดังกล่าว ซึ่งวิธีการแก้ไขทางฝั่ง webmaster อย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอ ดังนั้นในบทความนี้จะนำเสนอวิธีการคอนฟิกให้ FTP server สามารถ scan virus กับไฟล์ต่างๆที่ได้ upload เข้าสู่ระบบ เพื่อเสริมการป้องกันอีกระดับหนึ่งให้กับ server…