Tag: whois

  • How to install whois using yum on CentOS

    คำสั่ง whois เป็นคำสั่งที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลของโดเมนต่างๆได้โดยตรงซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบความถูกต้องของโดเมนผ่านคำสั่ง หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียน script เพื่อดึงข้อมูลต่างๆมาแสดงและตรวจสอบ เช่นตรวจสอบวันหมดอายุของโดเมน หรือตรวจสอบเจ้าของโดเมน เป็นต้น