Tag: WRT160NLม Linux Wireless-N Router

WRT160NL Linux based Wireless-N Router with Storage Link

Linksys ออก wireless router ตัวใหม่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ linux ที่รองรับ 802.11n เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากความสำเร็จในการผลิต wireless router ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ linux รุ่น WRT54GL ที่สามารถลง firmware เพื่อให้มีลูกเล่นและฟีเจอร์ที่มากขึ้น สำหรับใน WRT160NL นี้ทาง OpenWRT เตรียมพร้อมที่จะส่ง firmware มาให้ใช้งานกันในเร็วๆนี้ แต่ทางด้าน Tomato เองยังไม่มีวี่แวว Linksys…