เมื่อต้องการทดสอบ connection เราสามารถที่จะใช้โปรแกรม netcat เพื่อทำการทดสอบได้ ขั้นตอนการทดสอบสามารถทำได้ดังนี้

ถ้าไม่มีโปรแกรม netcat ให้ใช้คำสั่ง ดังข้างล่างนี้
#yum install nc

จากนั้นในฝั่ง server ให้ทำการเปิด socket หรือ port ที่ต้องการทดสอบดังคำสั่งด้านล่างนี้ (ต้องเป็น user root เท่านั้น)
#nc -l <port>

จากนั้นในฝั่ง Client ให้เรารันคำสั่งดังข้างล่างนี้
#nc <IP of the Server> <port>

ถ้าในฝั่ง Client เราไม่ได้เป็น user root (เนื่องจากโปรแกรม netcat นี้จะสามารถรันได้เฉพาะ user root เท่านั้น) ให้เราใช้คำสั่ง telnet แทนดังตัวอย่างข้างล่างนี้
$telnet <IP of the Server> <port>

ในบทความนี้เราสามารถนำวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การทดสอบ rule ของ iptables หรือ firewall การทดสอบการส่งเมล์แบบไม่ใช้คำสั่งต่างๆที่มีมาให้ และอื่นๆอีกมากมาย
Note: ข้อมูลทุกอย่างที่ส่งจาก client ไปยัง server จะเป็นการส่งข้อมูลแบบไม่เข้ารหัสดังนั้นจึงไม่ปลอดภัยนักสำหรับการใช้งานกับข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัย