Tag: vim

  • How to disable visual mode on mouse select for vim

    How to disable visual mode on mouse select for vim

    หากใครใช้ vi command แล้วพบว่าเวลา select ด้วย mouse แล้วพบว่าเข้า visual mode ซึ่งบางครั้งก็สร้างปัญหาในการ copy และ paste

  • Show line numbers in vi/vim editor.

    ในบางครั้งเราต้องการที่จะค้นหาข้อความที่อยู่ในบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งของไฟล์ที่ต้องการแก้ไข ซึ่งครั้งหนึ่งผมก็เคยต้องการค้นหาว่าบรรทัดที่เกิด error ตามที่ Log แสดงออกมานั้นมีข้อมูลอะไรอยู่ ซึ่งตอนแรกๆก็ไม่ได้ค้นหาวิธีว่ามันทำอย่างไรให้แสดงเลขบรรทัดออกมา ช่วงนั้นก็อาศัยความถึกเข้าสู้ด้วยการนับบรรทัดเอา ในบทความนี้ผมจะมาบอกวิธีีการทำให้โปรแกรม vi/vim แสดงเลขบรรทัดและยกเลิกแสดงเลขบรรทัดว่ามันง่ายแค่นิดเดียว เอาละครับมาเริ่มกันเลยละกัน ถ้าต้องการแสดงเลขบรรทัดให้พิมพ์คำว่า :set number หรือ :set nu ถ้าต้องการยกเลิกการแสดงเลขบรรทัดให้พิมพ์คำว่า :set nonum หรือ :set nonumber ** ข้อสำคัญจะต้องอยู่ใน command mode ของ vi/vim…