Category: System

 • How do I turn off the bell/beep

  ใน Linux เราสามารถปิดเสียง beep เมื่อเราได้เมื่อไม่ต้องการ ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจาก โมดูลที่ชื่อ pcspkr เราสามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง # rmmod pcspkr และเมื่อต้องการให้ไม่มีเสียงทุกครั้งที่เปิดเครื่องให้ใช้คำสั่ง # echo “rmmod pcspkr” >> /etc/rc.d/rc.local

 • Extract files from an RPM package

  RPM (Red Hat Package Management) เป็นไฟล์ install ของทาง linux สาย Red Hat ซึ่ง RPM ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากง่ายต่อการติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม และ RPM นั้นเป็นไฟล์ archives ที่เก็บ files, scripts, และ special metadata (packages’s dependencies และ changelogs) ดังนั้นถ้าต้องการจะนำไฟล์บางส่วนที่อยู่ใน…

 • Find the number of sockets a process currently has open

  เมื่อเราต้องการรู้ว่าเครื่อง Linux ของเราได้ทำการเปิด socket ของ process นี้กี่ socket แล้ว สามารถทำตามวิธีข้างล่างนี้ได้เลย โดยขั้นแรกจะต้องหา PID ของ process นั้นๆก่อน โดยใช้คำสั่ง $ ps -aef | grep processnamepbat 4750 4437 0 07:03 ? 00:00:00 processname เมื่อเราได้ค่า…

 • Map Of The Linux File System

  ผมมีรูปรายละเอีบดของ directory มาฝากครับ สำหรับมือใหม่ Ubuntu และสาวก Ubuntu ที่บางท่านที่ยังไม่ทราบรายละเอียดต่างๆของ Directory ว่าอะไรเก็บอยู่ที่ไหนบ้าง ขอขอบคุณ: คุณ Scott Gilbertson จาก wired มากๆครับ

 • Check boot parameters were passed to the kernel

  เมื่อต้องการดูค่า parameter การบูตของ kernel สามารถใชัคำสั่ง # cat /proc/cmdlinero root=LABEL=/ rhgb quiet

 • How to Remove LILO, GRUB or Master Boot Record from system

  โดยทั่วไป Hard disk จะมีการเก็บ binary code ของ system boot loader เอาไว้ที่ 512 sector หรือ 512 Byte แรก โปรแกรม LILO หรือ GRUB เป็นโปรแกรม boot loader ซึ่งจะฝั่งตัวเองอยู่ที่ master boot record หรือ MBR…

 • Force fsck on the next boot sequence

  เมื่อต้องการให้ Linux ทำ file system check ทุก partition หลังจากที่ได้ reboot แล้ว สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งดังนี้ (root user) สร้างไฟล์ /forcefsck ที่ root directory เพื่อบังคับให้ reboot หรือ เปิดเครื่องครั้งต่อไปทำการ full file system check สร้างไฟล์ /forcefsck ด้วยคำสั่ง…

 • Change the behavior of the copy (cp) command overwrite the existing file without prompt

  แก้ในไฟล์ $HOME/.bashrc ครับ เนื่องจาก redhat ใส่ alias cp=’cp -i’ ไว้ครับ ดังนั้นแสดงว่าใส่ option -r ไม่มีความหมายครับ วิธีแก้ไขให้คอมเม้นด้วย # ที่ alias cp=’cp -i’ ครับ และทำการ Logout และ login เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ และคราวนี้ท่านก็สามารถใช้งานคำสั่ง cp ด้วย option…

 • When you forgot root password.

  จะทำอย่างไรเมื่อคุณไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากสาเหตุใส่ password ไม่ผ่าน หลังจากที่ท่านได้อ่านบทความนี้แล้ว ท่านจะสามารถแก้ไขสถานะการที่เกิดขึ้นได้ อย่างง่ายดาย โดยผมจะพูดถึงวิธีการแก้ไขของ 2 bootloader ด้วยกันคือ 1. GRUB เมื่อท่านใช้งาน Bootloader เป็น GRUB ท่านสามารถเข้าไปแก้ไข password ได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ – ถ้า GRUB ถูกป้องกันด้วย password เราสามารถทำได้โดยใช้แผ่น boot และเข้าสู่โหมด rescue ครับ…

 • Make dd give a progress report.

  คิดว่าหลายท่านคงเคยใช้คำสั่ง dd กันมาบ้างแล้ว แต่เวลาใช้งานเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าคำสั่งนี้ทำไปถึงไหนแล้ว ในบทนี้ผมจะเสนอวิธีการดูความคืบหน้าของการทำงานของคำสั่ง dd กันครับ $ dd if=/dev/zero of=/tmp/demo bs=1M count=1563 1563+0 records in 1563+0 records out 1638924288 bytes (1.6 GB) copied, 15.355191 seconds, 104.4 MB/s วิธีการที่ทำให้สามารถดูความคืบหน้าของการทำงานมีรายละเอียดดังน โดยทั่วไปถ้าเราใช้คำสั่ง…