How to check that the Apache compression (gzip, deflate) is working?

การตรวจสอบว่า apache ที่ได้ config ไปนั้นได้ทำการ compress data ก่อนส่งไปยัง client หรือไม่ ผ่านทาง command line ของระบบ สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง curl ในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ จะใช้วิธีการส่ง request ไปยัง apache ว่าบอกว่าให้สามารถส่งข้อมูลมาด้วยวิธีการ compression มาได้ และหลังจากนั้นให้เราตรวจสอบจาก header ที่ apache ได้ตอบกลับมา…

How to disable InnoDB storage engine on MySQL

โดย default แล้ว MySQL จะเปิดใช้งาน InnoDB storage engine อยู่แล้ว ดังนั้นถ้าหากไม่ต้องการใช้งาน InnoDB storage engine ก็ให้ปิดการใช้งานไปเลยเพื่อประหยัดทรัพยากรของระบบ โดยวิธีการปิดการใช้งาน InnoDB สามารถทำได้โดย

How to get UUID of the hard disk in Linux syetem

ใน Linux version ใหม่ๆ มีการใช้ UUID ในการอ้างอิง hard disk แทนการอ้างอิงชื่อ device เพือป้องกันไม่ให้ระบบใช้งาน hard disk ผิดลูกในกรณีที่มี hard disk มากกว่า 1 และเกิด hard disk พัง หรือนำออกจากเครื่อง นอกจากนี้ยังใช้ป้องกันปัญหาชื่อ device เปลี่ยนเมื่อถูก reboot [stextbox id=”info”]UUID…

Definition of DNS status: NXDOMAIN, NOERROR and SERVFAIL

ถ้าหากรันคำสั่งเพื่อตรวจสอบ record ต่างๆของ DNS แล้วพบ NXDOMAIN หรือ SERVFAIL แทนข้อมูลอื่น ซึ่งข้อความนี้คือสถานะการ query ข้อมูล DNS ดังนั้นเราจึงควรทราบสถานะการ query เพื่อให้ทราบว่าจริงๆ แล้ว domain ที่ query หา record ต่างๆ มีสถานะเป็นอย่างไร

How to improve DNS lookups on Linux system

ใน Linux การตั้งค่า DNS ในไฟล์ /etc/resolve.conf ไว้หลายเครื่อง ก็หมายถึงการตั้งค่า primary dns, secondary dns … นั้นเอง และเมื่อ primary dns เกิดใช้งานไม่ได้ ระบบจะไปใช้งาน secondary dns แทน แต่ระยะเวลาที่จะเปลี่ยนไปใช้งาน secondary dns จะใช้เวลาประมาณ 5 วินาที (โดย default)…

Steps to install Ruby Version Manager (RVM) on CentOS 6

CentOS 6 ใช้ ruby version 1.8.7 ซึ่งเป็น version เก่าและบาง application ได้ require ruby version ที่สูงกว่า ดังนั้นหากทำการ upgrade version โดยตรงอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานได้ แต่เราสามารถใช้ Ruby Version Manager (RVM) เพื่อช่วยในการติดตั้ง ruby ใน version ที่ต้องการได้โดยไม่กระทบกับระบบหลัก Ruby…

How to fix “unary operator expected error” in bash script

หากเขียน shell script แล้วเมื่อเวลารันทดสอบเกิด error ตามตัวอย่างด้านล่าง [: =: unary operator expected error ให้ลองตรวจสอบเงื่อนไข if ในบรรทัดที่ฟ้อง error ดูว่าตัวแปรมีค่าหรือไม่ และมีการเขียน code แบบ [ $Ans = “Y” ] หรือไม่ ถ้าใช่ให้ลองให้ไขเป็น

How to create a partition size larger than 2 TB on linux

ปัจจุบัน harddisk มีขนาดที่ใหญ่มากกว่า 2TB พบเห็นได้ไม่ยาก แต่การจัดการ partition ที่ disk มีขนาดใหญ่กว่า 2TB จะไม่สามารถใช้ fdisk ได้เนื่องจาก fdisk รองรับการสร้าง parition แบบ MBR (ล้าสมัยไปแล้ว) เท่านั้น ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ fdisk ไม่สามารถจัดการ disk ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2TB ได้ ดังนั้นจำเป็นต้องหาโปรแกรมอื่นที่รองรับ Globally…

How to install whois using yum on CentOS

คำสั่ง whois เป็นคำสั่งที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลของโดเมนต่างๆได้โดยตรงซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบความถูกต้องของโดเมนผ่านคำสั่ง หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียน script เพื่อดึงข้อมูลต่างๆมาแสดงและตรวจสอบ เช่นตรวจสอบวันหมดอายุของโดเมน หรือตรวจสอบเจ้าของโดเมน เป็นต้น

How to fix “Error: 0x80300001” when install Windows Server in KVM

เมื่อทำการติดตั้ง Windows Server 2008 R2 บน KVM แล้วเกิด error “windows is unable to the selected location. Error: 0x80300001” สาเหตุเป็นเพราะว่า installer ต้องการใช้งาน Windows Server DVD-ROM (CD-ROM) แต่ไม่พบหรือว่าไม่สามารถอ่านแผ่นได้